Tytuł artykułu: Osuszenie murów fundamentowych i odwodnienie gruntu przyległego do pałacu Ursyna Niemcewicza

Autorzy: MATUSIEWICZ, W.

Słowa kluczowe: osuszenie, podtopienia, drenaż pierścieniowy, filtr drenażowy, mur oporowy, elektryczne przewody grzewcze, nagrzewnica powietrza

Streszczenie: Pałac Ursyna Niemcewicza zbudowano w 1776 roku. Mury i ławy fundamentowe wykonane są z cegieł i spoin piaskowo-wapiennych. Pomieszczenia przyziemia podtapiane były wodami opadowymi infiltracyjnymi. Pierwszą izolację murów przeprowadzono w 1988 roku z lepiku smołowego i płyt falistych. Zabezpieczenie było nieskuteczne. Wody opadowe dostawały się między mur a płyty faliste. Podtopienia miały coraz większy zakres. Zaproponowano mur oporowy z drenażem pierścieniowym. Ze względu na duże koszty zrezygnowano z tego rozwiązania. Zamiast muru oporowego wykonano izolację z lepiku bitumicznego papy i folii kubełkowej. W 2012 roku zawilgocenia ścian wewnętrznych wystąpiły ponownie. Po przeanalizowaniu dotychczasowych rozwiązań zaproponowano osuszenie muru dwoma sposobami. Pierwszy polega na osuszeniu muru za pomocą elektrycznej izolacji z przewodów grzewczych. Drugi składa się z drenażu z filtrem dwuwarstwowym i odprowadzeniem wód drenażowych do czterech studni chłonnych oraz z nagrzewnicy powietrza

Cytowanie w stylu APA: Matusiewicz, W. (2013). Osuszenie murów fundamentowych i odwodnienie gruntu przyległego do pałacu Ursyna Niemcewicza. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (2), 208-221.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Matusiewicz, 2013), następne powołania: (Matusiewicz, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Matusiewicz, Władysław. "Osuszenie murów fundamentowych i odwodnienie gruntu przyległego do pałacu Ursyna Niemcewicza." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 60 ser., vol. 22, nr 2, (2013): 208-221.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Matusiewicz 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Matusiewicz_2013_PNIKS, author={Matusiewicz, Władysław}, title={Osuszenie murów fundamentowych i odwodnienie gruntu przyległego do pałacu Ursyna Niemcewicza.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN60/A10/art10.pdf}, year={2013}, volume={22 (2)}, number={60}, pages={208-221}}

Pełny tekst PDF


Go Back